Whistleblowerordning

Velkommen til MatchMind A/S’ Whistleblowerordning. Du kan bruge ordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører MatchMind A/S. Ordningen er henvendt til medarbejdere i MatchMind A/S.

Du kan indberette:

  • Økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
  • Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
  • Brud på arbejdssikkerheden
  • Miljøforurening
  • Fysisk vold og seksuelle krænkelser
  • Korruption
  • Nepotisme
  • Tilfælde hvor medarbejdere væsentligt udnytter systemadgange til at skaffe sig oplysninger om kollegaer eller andre, uden der er et arbejdsmæssigt behov
  • Uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision

Ovenstående liste er kun eksempler. Indberetningerne skal være baseret på enten viden eller en begrundet mistanke. Hvis du er i tvivl, om din observation skal indberettes eller ej, så opfordres du til at gøre det. Alle henvendelser besvares og behandles, da din henvendelse er værdsat.

Indberetter kan vælge at være anonym.

Du kan læse mere om, hvordan Whistleblowerordningen fungerer i Whistleblowerpolitikken.

Åben siden med whistleblowerordningen.

MatchMind A/SGasværksvej 30B9000 Aalborg70 70 23 33cvr. nr. 26 99 32 10

Indstillinger for cookie samtykke